• team members
  Grafid logo white big 

Η ομάδα


Παναγιωτόπουλος Αριστοτέλης

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ο επιστημονικός υπεύθυνος, Αριστοτέλης Παναγιωτόπουλος είναι κάτοχος του Ανώτερου Εθνικού Διπλώματος του προγράμματος σπουδών Παραγωγικής Διαδικασίας Εκτύπωσης, Εκδόσεων & Συσκευασίας του Κολλεγίου του Λονδίνου του Ινστιτούτου του Λονδίνου, που σήμερα έχει μετονομαστεί σε University of the Arts London.

Επίσης, είναι κάτοχος πιστοποιημένου διπλώματος από το University of the Arts London, παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών στον τομέα της μεταξοτυπίας (screen printing). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει σειρά μαθημάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, με αντικείμενο τη διαδικασία παραγωγής για τη συγκεκριμένη μέθοδο εκτύπωσης.

Επιπλέον, είναι κάτοχος αναγνωρισμένου πιστοποιητικού στην παραγωγική διαδικασία εκτύπωσης (Printing Production), από το University of the Arts London. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει σειρά μαθημάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, με αντικείμενο τη διαδικασία παραγωγής των διαθέσιμων τεχνικών εκτύπωσης.

Διαθέτει σημαντική εμπειρία ως εταίρος και υπεύθυνος της εκτυπωτικής και παραγωγικής διαδικασίας στην επιχείρηση Tipografio.gr από το 2005 έως και σήμερα, και είναι έτσι ο πλέον κατάλληλος για τον καθορισμό, την καθοδήγηση και τη συνολική επίβλεψη της διαδικασίας παραγωγής, διαθέτοντας πλήρη τεχνογνωσία της διαδικασίας.

Επίσης, μέσα από την επίσκεψη και τη συμμετοχή του σε διάφορες εκθέσεις στο χώρο της Τυπογραφίας εντός κι εκτός Ελλάδος, παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις που αφορούν νέα υλικά, νέες μεθόδους εκτύπωσης, νέες καινοτόμες συσκευασίες, καθώς και νέες εφαρμογές τυπογραφικών μεθόδων.

Παράλληλα, μέσα από τη μέχρι τώρα εμπειρία του, παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη στους πελάτες, ενώ συμβουλεύει για τα ενδεδειγμένα υλικά, αλλά και σε ότι αφορά στις προεκτυπωτικές εργασίες, καθώς και στις εκτυπωτικές μεθόδους που ταιριάζουν, ώστε οι πελάτες να ικανοποιούνται απόλυτα.

Τέλος, ο Αριστοτέλης Παναγιωτόπουλος είναι αρμόδιος επιβλέπων του οικονομικού και διοικητικού τμήματος της επιχείρησης Tipografio.gr, κατευθύνοντας και συντονίζοντας τις σχετικές διαδικασίες. Δίνει την έγκρισή του για παραγγελίες, αγορές και πωλήσεις, φροντίζει για την έγκαιρη εξόφληση των προμηθευτών και των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και δίνει τις απαραίτητες κατευθύνσεις στο προσωπικό του για την ομαλή διοικητική λειτουργία της επιχείρησης.

Διαβάστε περισσότερα

Παρθένιος Ιωάννης

Επιστημονικός Υπέυθυνος

Principal Scientist

FORTH/ ICE-HT

Stadiou Street, Platani,

GR-265 04, Patras, Greece

Adjunct Faculty Member

School of Science & Technology

Hellenic Open University

 

Tel :  +302610-965 277 

FAX: +302610-990 987 (institute)

web address: http://www.iceht.forth.gr/staff/parthenios.html

Google Scholar: http://scholar.google.gr/citations?user=tmOtdeAAAAAJ&hl=en

         

SUMMARY OF ACTIVITIES

 • Current position: Principal Scientist, FORTH/ICEHT, Greece
 • 2017-today Adjunct Faculty Member, School of Science & Technology, Hellenic Open University
 • 2008-2013: Ass. Professor (under contract) in Technological Educational Institute of Patras, Dept. of Optometry & Vision Stud`ies
 • 2001-2009: Adjunct Faculty Member, School of Science & Technology, Hellenic Open University
 • 01/10/08-28/02/09: Lecturer (PD 407) Dept. of Materials science, Univ. of Patras
 • 01/01-31/05/2008: Visiting Researcher, University of London, Queen Mary and Westfield College
 • 01/09/1998-31/12/2008: Research fellow, FORTH/ICEHT, Greece
 • Current research activities:
 • Advanced characterization techniques: Nanomechanical mapping with AFM,  Raman/AFM  and photoluminesence microscopies, Near field Raman (TERS) and time-resolved Raman spectroscopies
 • Design of novel devices for mechanical testing of nanomaterials
 • Nanomechanics of 2D materials: Mechanical response and  Nanotribology
 • Production of graphene and related two dimensional (2D) atomic thickness membranes (MoS2, WS2 etc.)
 • Large scale production of 2D materials (e.g. MoS2) with tailored optical properties (Laser patterning & drilling)
 • Graphene/ CNT based nanocomposites: production & interfacial characterization using Raman microscopy
 • Novel low friction composites based on 2D materials for cosmetic applications
 • Graphene-based flexible displays and transparent polymer electrodes: Production & nanomechanical characterization
 • Coauthor in 8 journal papers and 6 conference proceedings with Profs. Κ. Νovoselov and A. Geim (Univ. of Manchester, UK) Nobel Prize Laureates in Physics 2010.
 • Distinguished member of the Hellenic Physical Society (http:\\www.eef.gr)
 • Co-founder of FORTH Graphene Centre (http:\\graphene.forth.gr)
 • Co-chairman in GRAPHEL conference (Greece 2012) and coorganiser in 3 conferences and 3 summer schools. Member of the Graphene Week 2017 Organising committee.
 • 92 publications in total: PhD Thesis, 4 chapters in books, 64 refereed journal papers (Nature Communications, Nanoletters, ACS Nano, 2DMaterials etc.), 23 refereed books of proceedings and more than 140 presentations in National and International conferences.
 • Citations: ~4364, h=25 (Google scholar)

“Strain Engineering in Highly Wrinkled CVD Graphene/Epoxy Systems” Anagnostopoulos”, G.; Paterakis, G.; Polyzos, I.; Pappas, P.-N.; Kouroupis-Agalou, K.; Mirotta, N.; Scida, A.; Palermo, V.; Parthenios, J.; Papagelis, K.; et al.. ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10 (49), 43192–43202. https://doi.org/10.1021/acsami.8b14698.

“Controllable, eco-friendly, synthesis of highly crystalline 2D-MoS2 and clarification of the role of growth-induced strain”, A. Michail, J. Parthenios, D. Anestopoulos, C. Galiotis, M. Christian, L. Ortolani, V. Morandi, K. Papagelis. 2D Mater, 2018. https://doi.org/10.1088/2053-1583/aac610

Noncovalent Grafting of a 𝐃𝐲𝟐𝐈𝐈𝐈 Single-Molecule Magnet onto Chemically Modified Multiwall Carbon Nanotubes”, V. Tangoulis, N. Lalioti, J. Parthenios, N. Boukos, M. Ondrej, J. Tucek, R. Zboril, Inorg. Chem., 57 (11), pp 6391–6400, 2018. https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.8b00472

“Mechanical Characterization” by John Parthenios, K. Papagelis and C. Galiotis. To be published in a special Issue of 2D Mater, 2018.

“Evaluating arbitrary strain configurations and doping in graphene with Raman spectroscopy”, N.S. Mueller, S. Heeg , M. Peña Alvarez, P. Kusch, S. Wasserroth, N. Clark, F. Schedin, J. Parthenios, K. Papagelis, C. Galiotis, M. Kalbáč , A. Vijayaraghavan, U. Huebner, R. Gorbachev, O. Frank and S. Reich, 2D Mater. 5, 015016, 2108.

Comparison of yields and properties ofmicrobial polyhydroxyalkanoate generated from waste glycerol based substrates” I. Ntaikou, I. Koumelis, C. Tsitsilianis, J. Parthenios, G. Lyberatos, Int. J. of Biol. Macromolecules 112 , 273–283, 2018.

An Evaluation of Graphene as a Multi-Functional Heating Element for Biomedical Applications G. Anagnostopoulos, E. Treossi, J. Parthenios, K. Papagelis, V. Palermo, and C. Galiotis, J. Biomedical Nanotechnology, 14, 86–97, 2018.

Wrinkled Few-Layer Graphene as Highly Efficient Load Bearer C. Androulidakis, E. N. Koukaras, J. Rahova, K. Sampathkumar, J. Parthenios, K. Papagelis, O. Frank, and C. Galiotis ACS Appl. Mater. Interfaces, 9, 26593−26601, 2017.

Precipitation of Calcium Carbonate in Porous Media in the Presence of n-Dodecane”, Sofia Jaho, Varvara Sygouni, Stamatia G. Rokidi, John Parthenios, Petros G.Koutsoukos, Christakis A. Paraskeva. Cryst. Growth Des., 16, 6874−6884, 2016.

“Stress and charge transfer in uniaxially strained CVD graphene”, M. Bousa, G. Anagnostopoulos, Elena del Corro, K. Drogowska, J, Pekarek, L. Kavan, M. Kalbac, J. Parthenios, K. Papagelis, C. Galiotis and O. Frank, Phys. Status Solidi B 253, 12, 2355–2361, 2016.

“Mechanical Stability of Flexible Graphene-Based Displays”, G. Anagnostopoulos, P.-N. Pappas, Z. Li, I. A. Kinloch, R. J. Young, K. S. Novoselov, C. Y. Lu, N. Pugno, J. Parthenios, C. Galiotis and K. Papagelis,  ACS Applied Materials & Interfaces, 8 (34), 22605-22614, 2016.

“Optical detection of strain and doping inhomogeneities in single layer MoS2”, A. Michail, N. Delikoukos, J. Parthenios, C. Galiotis and K. Papagelis, Applied Physics Letters 108, 173102, 2016.

Διαβάστε περισσότερα

Γιαννόπουλος Ανδρέας

Ο Ανδρέας Γιαννόπουλος κατέχει δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Κατέχει εργασιακή εμπειρία 6 ετών, έχοντας εργαστεί σ’ ένα ευρύ σύνολο εταιριών και τεχνολογιών.

Εργάστηκε στην Ολλανδία την τριετία 2012 - 2015, απασχολούμενος σε project για στεγαστικά δάνεια της ΑΒΝ Amro (backend development) , σε web portal συνένωσης όλων των ασφαλιστικών εταιριών της χώρας, καθώς και για έναν χρόνο στην Canon - Oce, στο τμήμα του testing automation εκτυπωτών προοριζόμενων για βιομηχανική χρήση.

Το 2015 επέστρεψε στην Ελλάδα και εργάστηκε για 2 χρόνια στην πατρινή eight8 με τον τίτλο του μηχανικού λογισμικού με κύριες δραστηριότητες την δημιουργία e-shops (backend) καθώς και τη δημιουργία πλατφορμών διαδικτυακών κρατήσεων (ενοικιαζόμενα δωμάτια, διαμερίσματα)

Στις αρχές του 2018 αποτέλεσε μέλος της Papergo και συμμετείχε στην ανάπτυξη της εφαρμογής για κινητές συσκευές Android και iOS SpoudaseFest 18 και σε άλλα project που είναι ακόμα υπό ανάπτυξη.

Διαβάστε περισσότερα

Μπαλωμένος Αναστάσιος

Ο κ. Μπαλωμένος Αναστάσιος, είναι γραφίστας με 20ετή εμπειρία στον χώρο των γραφικών τεχνών και έχει αναλάβει το σχεδιαστικό τμήμα της Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ.

Σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχει αναλάβει με επιτυχία ιδιαίτερα απαιτητικά projects και έχει καλύψει μεγάλο μέρος των εργασιών που μπορεί να κάνει ένας γραφίστας στο προεκτυπωτικό στάδιο.

Πιο συγκεκριμένα, έχοντας εργαστεί σε Διαφημιστικές εταιρείες - Δημιουργικά γραφεία, έχει αναλάβει σχεδιασμό εντύπων, βιβλίων και εταιρικής ταυτότητας, σχεδιασμό πρότυπων συσκευασιών για τρόφιμα, καλλυντικά και άλλα προϊόντα.

Ιδιαίτερα επιμελής, δίνει έμφαση στην λεπτομέρεια, ευέλικτος και δημιουργικός, βρίσκει λύσεις σε προβλήματα και παρακολουθεί τις εξελίξεις στον χώρο.

Μέσα από την πολυετή εμπειρία του έχει αναλάβει με επιτυχία την οργάνωση και τον συντονισμό της παραγωγικής διαδικασίας του τυπογραφείου.

Διαβάστε περισσότερα

Παντελή Μαριάννα

Συντονίστρια

Η κ. Μαριάννα Παντελή κατέχει δίπλωμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι από το 2015 μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών “Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών” του Πανεπιστημίου Πατρών και έχει επιλέξει την κατεύθυνση Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών. Έχει δημοσιεύσει στο AAAI ένα διαδικτυακό εργαλείο για την αυτοβαθμολόγηση φοιτητών σε διαδικτυακά μαθήματα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων: θεωρία παιγνίων, αλληλεπίδραση ανθρώπου - υπολογιστή, υπολογιστικό νέφος .

Η κ. Παντελή έχει εργασιακή εμπειρία στον προγραμματισμό. Στα πλαίσια της εργασίας της έχει προγραμματίσει εξ’ ολοκλήρου ή σε συνεργασία με συναδέλφους της τις εφαρμογές για κινητές συσκευές android και iOS: European Parliament Research Service (EPRS) app, SoLebIch app, Spoudase 2017 (exhibition) app, SpoudaseFest 18 (exhibition) app, LayerGo (treasure hunt) app. Καθώς επίσης web εφαρμογές (PaperGo card alive, Spoudase 2017 backoffice, SpoudaseFest 18 backoffice, ) και έχει κάνει και backend development (ARAG gATEway, Spoudase 2017, SpoudaseFest 18).

Διαβάστε περισσότερα

Κατσούναρος Ανέστης

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγγελής Κωνσταντίνος

Dr. K. Papagelis is a Professor at School of Physics, Department of Solid State Physics of the Aristotle University of Thessaloniki and visiting faculty member at FORTH/ICE-HT. His current research activities are focused on the experimental and theoretical understanding of the optical/electronic properties and lattice dynamics of two-dimensional materials and carbon nanomaterials (graphene, carbon nanotubes and fullerenes) under external stimuli such as mechanical deformation, high hydrostatic pressure, chemical and electrochemical doping. Also, he is interesting for the the production of high-volume fraction carbon nanotube- and graphene- based polymer nanocomposites with superior mechanical properties.

He has published more than 130 papers in high impact factor refereed journals (Nature(London), Nature Communications, Nanoletters, ACS-Nano, Small, 2D Materials etc), 1 review article (in Progress in Polymer Science), 4 chapters in books (Wiley, Springer, Royal Society of Chemistry Publishing and Taylor & Francis), 1 book (to appear shortly, 200 pages (Invited), Pan Stanford Publishing). He has actively participated in more than 160 international and national conferences giving 110 oral presentations and delivered 40 invited talks. He has supervised and co-supervised more than 29 Diploma, 13 M.Sc Theses and 6 PhD students.

He has organized the International grapHEL conference held in Mykonos (Greece) in September 2012, 4 Summer Schools, 1 international and 1 national workshop, and 1 research meeting. Finally, he has significant experience with the management of research projects been actively participated in 25 international and national projects.

He received in 2011 The John S. Latsis Public Benefit Foundation award for the project "Mechanical behaviour of two-dimensional crystals: The case of graphene". He appointed (2015-current) in the Editorial Panel of Scientific Reports (Nature Publishing Group) in the field of Electronics, Photonics and device Physics. He is an owner of 1 U.S. patent (US 2018/0251641 A1, 6/11/2018). He served as Expert, Reviewer for evaluation of European and National research proposals. His work has received more than 7000 citations.

Διαβάστε περισσότερα